ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΜΕ

 

 

Επωφεληθείτε από επιδότηση έως 90% για την ψηφιακή αναβάθμιση της επιχείρησής σας!

Σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ενισχύεται η προμήθεια ψηφιακών προϊόντων (software) και υπηρεσιών μέσω voucher. Αν είστε δικαιούχος, μπορείτε να χρηματοδοτηθείτε έως 90% στη λύση που επιθυμείτε για την επιχείρησή σας.
Ενημερωθείτε για την επιδότησή σας από έναν εκπρόσωπό μας και αξιοποιήστε τις εξειδικευμένες προτάσεις μας!
Για να υπολογισθεί το ποσό ενίσχυσης από το πρόγραμμα θα χρειαστεί να μας ενημερώσετε σε ποια κατηγορία εντάσσεται η επιχείρησή σας βάσει του ύψους απασχόλησης την τριετία 2019 - 2021.

Εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας στο info@optis.gr

Κατηγορίες επιδότησης:

Μέγεθος επιχείρησης Μέγιστο ποσό ενίσχυσης Μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη
0,01 έως 5 ΕΜΕ* 900 € 1.000 €
5,01 έως 10 ΕΜΕ* 1.800 € 2.000 €
10,01 έως 18 ΕΜΕ* 3.600 € 4.000 €
18,01 έως 25 ΕΜΕ* 5.400 € 6.000 €
25,01 έως 32 ΕΜΕ* 9.000 € 10.000 €
32,01 έως 40 ΕΜΕ* 10.800 € 12.000 €
40,01 έως 50 ΕΜΕ* 13.500 € 15.000 €
50,01 έως 250 ΕΜΕ* 18.000 € 20.000 €

* Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ): Μονάδα Μέτρησης της Απασχόλησης σε μία επιχείρηση η οποία ισοδυναμεί με έναν εργαζόμενο πλήρους απασχόλησης σε ετήσια βάση. Τα άτομα που δεν εργάστηκαν ολόκληρο το έτος, οι εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης, ανεξάρτητα από τη διάρκεια, και οι εργαζόμενοι σε εποχική βάση αντιστοιχούν σε κλάσματα των ΕΜΕ.

Πληροφορίες για το πρόγραμμα

Απόφαση Ένταξης Δικαιούχων

Καταληκτική ημερομηνία για την Υποβολή Αίτησης ως Δικαιούχος: 1/11/2022
Η αίτηση για επιδότηση (voucher) δεν προϋποθέτει να έχετε αποφασίσει και οριστικοποιήσει τη λύση για τα ψηφιακά εργαλεία που επιθυμείτε για την επιχείρησή σας!

Ψηφιακά Εργαλεία ΜμΕ - Παρουσίαση Optis

Η Optis πραγματοποιεί ανοιχτές τηλεδιασκέψεις (webinars), τις οποίες μπορείτε να παρακολουθήσετε και να θέσετε τα ερωτήματά σας.

1ο webinar
27/9/2022

Ολοκληρώθηκε

2ο webinar
12/10/2022

Ολοκληρώθηκε

 

Η Optis Α.Ε. μεταξύ άλλων προσφέρει:

Ολοκληρωμένες λύσεις Microsoft 365

Antivirus και λύσεις backup

 

Εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας στο info@optis.gr