Η Optis Α.Ε. δείχνοντας υπευθυνότητα, συμμορφώνεται απόλυτα στα μέτρα πρόληψης του Κορονοϊού (COVID-19). Προσωρινά όλοι οι εργαζόμενοι της εταιρείας εργάζονται απομεμακρυσμένα και έχουν ενημερωθεί για περαιτέρω μέτρα πρόληψης τα οποία οφείλουν να ακολουθήσουν. Για αυτό το διάστημα, βέλτιστο τρόπο επικοινωνίας αποτελεί η ηλεκτρονική αλληλογραφία (info@optis.gr), στην οποία έχουμε όλοι αδιάλειπτη πρόσβαση. Η δέσμευσή μας σε σας, κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, παραμένει ισχυρή όσο ποτέ. Για περαιτέρω πληροφορίες πατήστε εδώ. Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία και την κατανόηση. Με ψυχραιμία, αλληλεγγύη και υπευθυνότητα ελπίζουμε στη γρήγορη αποκατάσταση των συνθηκών.

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΑΕ)

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ

Το Λογισμικό Αυτοματοποιημένης Εγκατάστασης (ΛΑΕ) που έχει αναπτύξει η εταιρεία μας αυτοματοποιεί την παραμετροποίηση κάθε σταθμού εργασίας στην εγκατάσταση των ψηφιακών πιστοποιητικών. 
Το λογισμικό αυτό, πραγματοποιεί για τον τελικό χρήστη τα κάτωθι:

 • εγκατάσταση και ενεργοποίηση των ψηφιακών πιστοποιητικών της Πύλης ΕΡΜΗΣ
 • επιλογή Drivers ανάλογα με τη έκδοση του Λειτουργικού Συστήματος
 • παραμετροποίηση του Web Browser (Internet Explorer)

Πιο αναλυτικά, με την εκκίνηση της εφαρμογής ΛΑΕ, πραγματοποιούνται οι εξής βασικοί έλεγχοι:

 • Αν ο χρήστης είναι διαχειριστής του Υπολογιστή – Σταθμού Εργασίας
 • Έκδοση Λειτουργικού Συστήματος
  • Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
  • 32bit, 64bit
  • Home, Premium, Professional, Ultimate
  • Ελληνικό, Αγγλικό
 • Αν διαθέτει τα ελάχιστα Service Packs (SP) ανά έκδοση
 • Αν διαθέτει Αντιβιοτικό και αν αυτό είναι ενημερωμένο

Οι παραπάνω έλεγχοι πραγματοποιούνται για την ελαχιστοποίηση των περιπτώσεων όπου η εγκατάσταση των απαιτούμενων λογισμικών θα επηρεαστεί αρνητικά από την κατάσταση του Υπολογιστή.
Στην περίπτωση όπου ο υπολογιστής δεν διαθέτει Αντιβιοτικό ή δεν λειτουργεί σωστά, η εφαρμογή παρέχει τη δυνατότητα – αν το επιθυμεί ο χρήστης – της εγκατάστασης του δωρεάν Αντιβιοτικού Microsoft Security Essentials.
Αφού ολοκληρωθεί ο έλεγχος στον υπολογιστή του τελικού χρήστη, εγκαθίστανται τα απαραίτητα πιστοποιητικά, οι οδηγοί για το SSCD USB Token, το λογισμικό CMS (Card Management System) για τη διαχείριση του SSCD και η εγκατάσταση ολοκληρώνεται με την παραμετροποίηση ασφαλείας του Internet Explorer Web browser.
Το Λογισμικό Αυτοματοποιημένης Εγκατάστασης (ΛΑΕ) ενημερώνει τον τελικό χρήστη για κάθε βήμα που πραγματοποιεί, έτσι ώστε να έχει πλήρη εικόνα των εργασιών που πραγματοποιούνται στον υπολογιστή του.
Επίσης, στις περιπτώσεις όπου ο τελικός χρήστης απαιτείται να εξέλθει από το ΛΑΕ, η εφαρμογή τον ενημερώνει για τα βήματα που πρέπει να πραγματοποιήσει μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών.
Τέλος, όλη η διαδικασία ελέγχου και εγκατάστασης των λογισμικών καταγράφεται. Σε περίπτωση που παρουσιαστεί πρόβλημα στην παραπάνω διαδικασία, ο τελικός χρήστης μπορεί να αποστείλει το αρχείο καταγραφής (log), έτσι ώστε να επιλυθεί με τον ευκολότερο τρόπο το πρόβλημα.
Το ΛΑΕ παραδίδεται με τη μορφή download από συγκεκριμένο σύνδεσμο σε κάθε τελικό χρήστη.
Περιοδικά ενημερώνεται η έκδοση του ΛΑΕ και οι αλλαγές αφορούν τα τελευταία ψηφιακά πιστοποιητικά που εκδίδονται από τον ΕΡΜΗ.

Το λογισμικό καλύπτεται από εγγύηση για ένα (1) έτος.