ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ USB TOKEN

Για να αναγνωρίζει ο υπολογιστής σας το USB Token και κατ' επέκταση τα ψηφιακά πιστοποιητικά υπογραφής, είναι απαραίτητη η εγκατάσταση του αντίστοιχου λογισμικού.

Ο κάθε τύπος USB Token είναι συμβατός με το αντίστοιχο λογισμικό.

 

 

Λογισμικό SafeNet Authentication Client - SAC (Για το Safenet-Gemalto MD840 USB Token)

Στον παρακάτω πίνακα  παρατίθενται τα links με το λογισμικό και τις οδηγίες για το αντίστοιχο λειτουργικό σύστημα.

 

Λήψη SAC για Windows Οδηγίες

Λήψη SAC για MAC Οδηγίες

Λήψη SAC για Linux Οδηγίες

 

 

Λογισμικό Gemalto Classic Client (Για το Gemalto IDClassic 340 USB Token)

Στο παρακάτω link μπορείτε να βρείτε το περιεχόμενο του CD που λάβατε μαζί με το token. Συγκεκριμένα περιέχεται το λογισμικό για όλες τις εκδόσεις λειτουργικών συστημάτων καθώς και βασικές οδηγίες εγκατάστασης.

Λήψη Classic Client