Η Optis Α.Ε. δείχνοντας υπευθυνότητα, εφαρμόζει μέτρα πρόληψης του Κορονοϊού (COVID-19). Ένα μεγάλο μέρος των εργασιών γίνεται απομακρυσμένα και το προσωπικό έχει ενημερωθεί για περαιτέρω μέτρα πρόληψης. Για αυτό το διάστημα, βέλτιστο τρόπο επικοινωνίας αποτελεί η ηλεκτρονική αλληλογραφία (info@optis.gr), στην οποία έχουμε όλοι αδιάλειπτη πρόσβαση. Η δέσμευσή μας σε σας, κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, παραμένει ισχυρή όσο ποτέ. Για περαιτέρω πληροφορίες πατήστε εδώ.

SourceWings

Η SourceWings είναι το τμήμα της Optis που ασχολείται με εξειδικευμένες υπηρεσίες σχεδίασης και ανάπτυξης εταιρικού λογισμικού και παροχή συναφών συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Στόχο αποτελεί η παροχή καινοτόμων, πλήρως προσαρμοσμένων και υψηλής προστιθέμενης αξίας υλοποιήσεων, που ενισχύουν την παραγωγικότητα και καλύπτουν τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες.

Η πολυετής εμπειρία και η άριστη γνώση της τεχνολογίας των στελεχών σε τομείς του Χρηματοοικονομικού κλάδου, των Τηλεπικοινωνιών, του Εμπορικού δικτύου και άλλων σημαντικών κλάδων της οικονομίας αποτελεί εγγύηση για την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου.