ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Η Optis Α.Ε. προωθεί και υποστηρίζει προϊόντα και λύσεις Workgroup και Enterprise Computing στις πλατφόρμες UNIX, Linux και Microsoft και προσφέρει μία σειρά αντίστοιχων υπηρεσιών.

Οι λύσεις που προτείνει και υλοποιεί η Optis Α.Ε. αξιοποιούν τα πιο προηγμένα τεχνολογικά προϊόντα και υπηρεσίες, με εστίαση σε τεχνολογίες Storage Management, Backup, High Availability, Security, καθώς και στο σχεδιασμό δικτυακών λύσεων σε επίπεδο τοπικών δικτύων (LAN), δικτύων ευρείας περιοχής (WAN), φωνής πάνω από Frame Relay (VoFR) και φωνής πάνω από ΙΡ (VoIP).

Βασιζόμενη στις εξελίξεις της τεχνολογίας και μέσα από στενή παρακολούθηση των αναγκών και απαιτήσεων της ελληνικής αγοράς πληροφορικής, η Optis Α.Ε. συνεχώς εισάγει νέες τεχνολογίες και καινοτομίες.

Σε αυτό το πλαίσιο έχει επικεντρωθεί σε πολλές τεχνολογικές κατευθύνσεις, στις οποίες δραστηριοποιείται με ολοκληρωμένες λύσεις και με την υποστήριξη μίας πλήρους σουίτας υπηρεσιών ως κατωτέρω:

 

ΜΕΛΕΤΗ – ΑΝΑΛΥΣΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Η εταιρεία μας καταγράφει την Ανάλυση Δεδομένων βάσει των αναγκών του φορέα για τη διαμόρφωση της βέλτιστης λύσης.

Οι προτεινόμενες λύσεις επιτρέπουν τη συνύπαρξη εξοπλισμού διαφορετικών επώνυμων κατασκευαστών, βασίζονται σε αξιόπιστα προϊόντα και παρέχουν τη δυνατότητα κάλυψης μελλοντικών αναγκών.

 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την εγκατάσταση νέου ή/και την αναβάθμιση εξοπλισμού και λογισμικού διαφόρων κατασκευαστών (ως αναλυτικά αναφέρεται κατωτέρω) με υπευθυνότητα και συνέπεια. Η υλοποίηση ενός έργου περιλαμβάνει εκτεταμένη δοκιμή του εξοπλισμού και του λογισμικού με σκοπό τη βελτιστοποίηση της αποδοτικότητάς του.

 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει κατά περίπτωση και ανά συγκεκριμένο αντικείμενο/φορέα (π.χ. στο χώρο της Δικαιοσύνης) την ανάπτυξη λογισμικού εφαρμογών και την παροχή των συνοδευτικών υπηρεσιών.

 

ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει τη σχεδίαση και εγκατάσταση συστήματος δομημένης καλωδίωσης.

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την εκπαίδευση του προσωπικού του πελάτη στο χώρο του για την ομαλή μετάβαση των χρηστών στις νέες τεχνολογίες και άμεση μεταφορά τεχνογνωσίας. Ο βασικός σκοπός της εκπαίδευσης αυτής είναι η σωστή λειτουργία του εγκατεστημένου εξοπλισμού, λογισμικού, εφαρμογών και η αντιμετώπιση των καθημερινών προβλημάτων.

 

ΜΕΤΑΠΤΩΣΗ (MIGRATION)

Η εταιρεία μας παρέχει στον πελάτη τη δυνατότητα να αναβαθμίσει τόσο το λογισμικό, όσο και τον εξοπλισμό του, διατηρώντας τη λειτουργικότητα του περιβάλλοντός του. Συγκεκριμένα μπορούν να πραγματοποιηθούν αναβαθμίσεις λειτουργικών συστημάτων, βάσεων δεδομένων, εφαρμογών σε νεότερες εκδόσεις (π.χ. MS Windows, Solaris, Linux, Oracle), αναβαθμίσεις servers (π.χ. Exchange, SQL, Linux Mail server κ.α.) όπως και μετάπτωση (migration) σε διαφορετικές πλατφόρμες (π.χ. από βάση MS SQL σε Oracle κ.ά.).

Επίσης μπορεί να μεταφερθεί ένα παλαιό φυσικό σύστημα (π.χ. server) σε ένα νέο server υπό μορφή Virtual Machine, απελευθερώνοντας τον φορέα από την πολυδάπανη συντήρησή του λόγω παλαιότητας. 

 

ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΔΙΑΜΟΙΡΑΣΗ (VIRTUALIZATION)

Η εταιρεία μας παρέχει στον πελάτη τη δυνατότητα να βελτιστοποιήσει την αξιοποίηση του εξοπλισμού του, εγκαθιστώντας εικονικές (virtual) πλατφόρμες στους servers. Σε αυτές τις πλατφόρμες μπορούν να εγκατασταθούν πολλαπλοί εικονικοί servers (virtual machines), αξιοποιώντας στο μέγιστο τις δυνατότητες του φυσικού server. Με τη χρήση περισσότερων των δύο servers σε συνεργασία με ένα κεντρικό αποθηκευτικό σύστημα (storage), μπορεί να βελτιστοποιηθεί η διαθεσιμότητα του συστήματος και να μειωθεί η απρόσκοπτη πρόσβαση στην πληροφορία. Επίσης μπορεί να πραγματοποιηθεί και η μεταφορά παλαιών συστημάτων σε ιδεατές μηχανές για μείωση των αριθμών των φυσικών servers για μεγαλύτερη οικονομία σε κατανάλωση ρεύματος και ψήξης, ευκολότερη διαχείριση κ.α.

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την κάλυψη των αναγκών υποστήριξης κάθε εγκατάστασης με διαφορετικά επίπεδα κάλυψης παρέχοντας:

 

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Ο πελάτης επιλέγει το επίπεδο υποστήριξης που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες του. Η Optis Α.Ε. αναλαμβάνει την ευθύνη για την άψογη και απρόσκοπτη λειτουργία του εγκατεστημένου εξοπλισμού/λογισμικού/εφαρμογών του. O κύριος σκοπός είναι:

 • Ελαχιστοποίηση των προβλημάτων,
 • Μέγιστη διαθεσιμότητα του εξοπλισμού, λογισμικού, εφαρμογών
 • Βέλτιστη απόδοση της επένδυσης

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ AFTER-SALES

Η εταιρεία μας διαθέτει ένα αυτοδύναμο, πλήρως εξοπλισμένο Τεχνικό Τμήμα, το οποίο δραστηριοποιείται τόσο στη συντήρηση και επισκευή του εξοπλισμού, όσο και στην τεχνική υποστήριξη του λογισμικού και των εφαρμογών.

 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Παροχή υπεύθυνων συμβουλών και οδηγιών για την αντιμετώπιση εύκολων προβλημάτων, με τρόπο απλό και κατανοητό ακόμα και για μη έμπειρους χρήστες.

 

ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (REMOTE ΜΑΝΑGΕΜΕNT & ADMINISTRATION)

Δυνατότητα απομακρυσμένης υποστήριξης, επίλυσης προβλημάτων και ελέγχου (monitoring) μέσω εξειδικευμένου λογισμικού με ειδική παραμετροποίηση για την κάθε εγκατάσταση και με δυνατότητα δημιουργίας alerts για προληπτική συντήρηση (proactive maintenance). Η πρόσβαση πραγματοποιείται με ασφάλεια από συγκεκριμένα συστήματα και μηχανικούς.

 

ON-SITE ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Ειδικευμένος μηχανικός της Optis Α.Ε. πραγματοποιεί επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του πελάτη, όταν κρίνεται αναγκαίο και σε επικοινωνία με το Ηelp Desk της εταιρείας, επιλέγει την καλύτερη δυνατή λύση για την επίλυση του προβλήματος.

Το πρόβλημα και η επίλυσή του καταγράφονται σε ειδικό service report που φέρει την υπογραφή του πελάτη και του εκάστοτε μηχανικού.

  

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Αντικατάσταση του ελαττωματικού εξοπλισμού μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης αυτού, για την απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών του πελάτη.

Οι ανωτέρω περιγραφείσες υπηρεσίες προσφέρονται στις κάτωθι πλατφόρμες Λογισμικού (SOFTWARE) και Υλικού Εξοπλισμού (HARDWARE):

 

SOFTWARE

 • Microsoft
  • Operating Systems
   • MS Windows 2000, 2003, 2008, 2008 R2, 2012 Server, 2012 R2, 2016 Server
   • MS Windows XP/ 7/ 8/ 8.1/ 10
  • Servers
   • MS Exchange 2003, 2007, 2010, 2016 Server
   • MS SQL 2005, 2008, 2012, 2016 Server
   • MS Active Directory
   • DNS Server
   • DHCP Server
   • IIS Server
   • File Server
   • Print Server
   • Terminal Server
   • Remote Access Services
   • Cluster Services
   • Media Streaming Services
   • Hyper-V Virtualization Services
  • Applications
   • MS Office 2003, 2007, 2010, 2013, 2016

 

 • Linux Distributions
  • Operating Systems
   • RedHat
   • SuSE
   • Oracle Linux
   • CentOS
   • Debian
   • Ubuntu

 

 • Servers
  • Mail Server
  • Mail Relay
  • Mail Antivirus
  • Spam Filter
  • Web Server
  • Firewall
  • Proxy Server
  • Fax Server
  • ADSL Load Balancing/ Failover
  • Asterisk PBX VoIP Server
  • DNS Server
  • DHCP Server
  • Oracle Database Server
  • Oracle RAC Server
  • LDAP Server
  • Print Server
  • File Server
  • MySQL Database Server
  • Cluster Services

 

 • Oracle Solaris
  • Operating Systems
   • Solaris 8/9/10/11
  • Servers
   • Mail Server
   • Mail Relay
   • Web Server
   • Firewall
   • Proxy Server
   • DNS Server
   • DHCP Server
   • Oracle Database Server
   • Oracle RAC Server
   • LDAP Server
   • Print Server
   • Virtual Desktop Infrastructure (VDI)
   • SunRay Thin Client Server
   • Oracle/ Sun Cluster Services
   • VPN Server

 

 • Symantec
  • Backup Server
   • Backup Exec 10, 11, 12, 12.5, 2010, 2012, 2014, 2015
   • NetBackup 5, 6, 7, 7.5

 

 • Antivirus Server
  • Endpoint Protection 11, 12

 

 • EMC
  • Backup Server
   • Networker 7

 

 • Oracle
  • Database
   • Oracle database 7, 8, 9, 10 ,11
   • Migration from previous versions

 

 • VMware
  • VMware ESX, ESXi, VMware Server, P2V Virtualization Services

 

 • Gemalto
  • IDGo 300 (Classic Client)
  • IDGo 800

 

HARDWARE

 • Cisco
  • Configuration
   • Switch
   • Router
   • Security appliances
   • Firewall (ASA, PIX)
   • Access Points
   • UCS

 

 • Watchguard
  • Configuration
   • Firewall, IPS

 

 • EMC
  • Storage Configuration
   • Clariion Series (CX300,CX500,CX700, CX3-20,CX3-40, CX4-120 – 960),
   • Celerra Series (Celerra IP, NX4, NS-120),
   • VNX Series,
   • VNXe Series
   • Data Domain
   • Unity Series

 

 • Oracle
  • Servers
  • Storage
  • Tape – Tape Libraries
  • Switch
  • Desktops (Thin Client)

 

 • HP
  • Servers
  • Storage
  • Tape – Tape Libraries
  • Switch
  • Notebooks
  • PCs
  • Workstations

 

 • DELL
  • Servers
  • Storage
  • Tape – Tape Libraries
  • Switch
  • Notebooks
  • PCs
  • Workstations

 

 • Fujitsu
  • Servers
  • Storage
  • Tape – Tape Libraries
  • Notebooks
  • PCs
  • Workstations

 

 • RSA
  • Server

 

 • Gemalto
  • USB Tokens