ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 

ΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ

Εξοπλισμός - Λογισμικό (Storage Management, High Availability - HA, Security, Εγκατάσταση/ παραμετροποίηση εξοπλισμού - λογισιμικού)

Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση ή την αναβάθμιση εξοπλισμού με υπευθυνότητα και συνέπεια.

 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Μελέτη, ανάλυση, σχεδιασμός λύσεων
Αναλύωνται τα δεδομένα βάσει των αναγκών του πελάτη και διαμορφώνεται η καλύτερη δυνατή πρόταση. Οι προτεινόμενες λύσεις επιτρέπουν τη συνύπαρξη εξοπλισμού διαφορετικών επώνυμων κατασκευαστών, βασίζονται σε αξιόπιστα προϊόντα και παρέχουν τη δυνατότητα κάλυψης μελλοντικών αναγκών.

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Για την Optis Α.Ε. η εκπαίδευση αποτελεί σημαντικό παράγοντα για τη μέγιστη αξιοποίηση της επένδυσης του πελάτη και αποσκοπεί τόσο στην ομαλή μετάβαση των χρηστών στις νέες τεχνολογίες, όσο και στη μεταφορά τεχνογνωσίας για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού και την αντιμετώπιση καθημερινών προβλημάτων.

 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Migration/ Μετάπτωση, Virtualization, Cabling κ.α.

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Περισσότερα για της Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης μπορείτε να δείτε ΕΔΩ.

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Η SourceWings είναι το τμήμα της Optis που ασχολείται με εξειδικευμένες υπηρεσίες σχεδίασης και ανάπτυξης εταιρικού λογισμικού και παροχή συναφών συμβουλευτικών υπηρεσιών. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε ΕΔΩ.