Η Optis Α.Ε. δείχνοντας υπευθυνότητα, συμμορφώνεται απόλυτα στα μέτρα πρόληψης του Κορονοϊού (COVID-19). Η πλειονότητα των εργαζομένων εργάζεται απομακρυσμένα και όλοι έχουν ενημερωθεί για περαιτέρω μέτρα πρόληψης. Για αυτό το διάστημα, βέλτιστο τρόπο επικοινωνίας αποτελεί η ηλεκτρονική αλληλογραφία (info@optis.gr), στην οποία έχουμε όλοι αδιάλειπτη πρόσβαση. Η δέσμευσή μας σε σας, κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, παραμένει ισχυρή όσο ποτέ. Για περαιτέρω πληροφορίες πατήστε εδώ. Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία και την κατανόηση. Με ψυχραιμία, αλληλεγγύη και υπευθυνότητα ελπίζουμε στη γρήγορη αποκατάσταση των συνθηκών.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 

ΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ

Εξοπλισμός - Λογισμικό (Storage Management, High Availability - HA, Security, Εγκατάσταση/ παραμετροποίηση εξοπλισμού - λογισιμικού)

Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση ή την αναβάθμιση εξοπλισμού με υπευθυνότητα και συνέπεια.

 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Μελέτη, ανάλυση, σχεδιασμός λύσεων
Αναλύωνται τα δεδομένα βάσει των αναγκών του πελάτη και διαμορφώνεται η καλύτερη δυνατή πρόταση. Οι προτεινόμενες λύσεις επιτρέπουν τη συνύπαρξη εξοπλισμού διαφορετικών επώνυμων κατασκευαστών, βασίζονται σε αξιόπιστα προϊόντα και παρέχουν τη δυνατότητα κάλυψης μελλοντικών αναγκών.

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Για την Optis Α.Ε. η εκπαίδευση αποτελεί σημαντικό παράγοντα για τη μέγιστη αξιοποίηση της επένδυσης του πελάτη και αποσκοπεί τόσο στην ομαλή μετάβαση των χρηστών στις νέες τεχνολογίες, όσο και στη μεταφορά τεχνογνωσίας για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού και την αντιμετώπιση καθημερινών προβλημάτων.

 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Migration/ Μετάπτωση, Virtualization, Cabling κ.α.

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Περισσότερα για της Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης μπορείτε να δείτε ΕΔΩ.

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Η SourceWings είναι το τμήμα της Optis που ασχολείται με εξειδικευμένες υπηρεσίες σχεδίασης και ανάπτυξης εταιρικού λογισμικού και παροχή συναφών συμβουλευτικών υπηρεσιών. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε ΕΔΩ.